Υποκατάστημα Λάρισας του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την ΕΑΑΑ   
Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2012 16:12

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
      Το Υποκατάστημα Λάρισας του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών θα   αρχίσει να λειτουργεί αρχές Δεκεμβρίου. Σε πρώτη φάση σας ενημερώνουμε ότι:

(1) Η διαδικασία συνταγογράφησης από γιατρό θα παραμείνει η ίδια.

(2) Θα υπάρχει μηχάνημα παραλαβής αριθμού προτεραιότητας.

(3) Το πρόγραμμα θα μετατρέπει αυτόματα τη συμμετοχή από 25% σε 5% (αν παλαιότερα για φάρμακα αξίας 100 ευρώ πληρώναμε συμμετοχή 25 ευρώ τώρα θα πληρώνουμε μόλις 5 ευρώ) και από 10% σε 0% (αν παλαιότερα για φάρμακα αξίας 100 ευρώ πληρώναμε συμμετοχή 10 ευρώ τώρα θα πληρώνουμε 0 ευρώ).
     Τυχόν προβλήματα - παράπονα - δυσλειτουργίες, που τυχόν υπάρξουν το πρώτο διάστημα θα συγκεντρώνονται από τα Τοπικά Συμβούλια των Ενώσεων Αποστράτων και θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης από αυτούς συντονισμένα. Παρακαλώ να αποφεύγονται προστριβές με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας. Εννοείται ότι δε χρειάζεται να "διαφημίζουμε" το εν λόγω θέμα. Οι δικαιούχοι φαίνονται παρακάτω.
     Για ότι νεώτερο θα σας κρατάμε ενήμερους. Παρακαλώ ενημερώστε και τους συναδέλφους μας που δεν έχουν e-mail.

 

 ΦΕΚ Β 1346/25-04-2012 Άρθρο 1

1. Οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία καθορίζονται ως εξής:

α. Οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β. Οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

γ. Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγομένων ή εποπτευόμενων από αυτό, Οργανισμών, Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών.

δ. Οι αποσπασμένοι, μετακλητοί και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπάλληλοι, που υπηρετούν και για όσο χρόνο υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με οποιαδήποτε ιδιότητα.

ε. Οι ανάπηροι πολέμου.

στ. Οι απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, που μετέχει ή δικαιούται μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.)

ζ. Τα μέλη οικογενειών των δικαιούχων των ανωτέρω κατηγοριών, τα οποία είναι ασφαλισμένα από αυτούς.

η. Τα μέλη οικογενειών θανόντων Στρατιωτικών, που ήταν ασφαλισμένα από αυτούς και εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ.

2. Για τη διάθεση φαρμάκων στους δικαιούχους απαιτείται:

α. Η κατοχή βιβλιαρίων νοσηλείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (για το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή) ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

β. Η επίδειξη δημοσίου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται η υπαγωγή στις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή δεν προκύπτει ευθέως από το βιβλιάριο νοσηλείας.          

      

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2012 16:13